Welkom bij Riesebosch Praktijk Zorg

Riesebosch praktijk zorg heeft als doel om mensen met een psychische en / of verstandelijke beperking een bereikbaar vooruitzicht in het leven te bieden.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een volwaardig bestaan in deze maatschappij.
Wat voor de één heel vanzelfsprekend is, kan voor de ander een grote opgaaf zijn. Zo bieden wij mensen met gedragsproblematiek, psychiatrische of verstandelijke beperking begeleiding op maat en richten ons op het vergroten van de zelfregulatie en het vermogen om zelfsturing te geven aan je leven.

Op onze website vindt u informatie over individuele & ambulante begeleiding en praktische ondersteuning die we aanbieden. Onze uitgangspunten zijn de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de cliënten.

Meteen hulp nodig?
Heeft u meteen begeleiding of ondersteuning nodig.

Meteen iemand aanmelden

Wilt u iemand of uzelf aanmelden voor ambulante, individuele begeleiding of praktische ondersteuning.