Klachtenprocedure

Klachten procedure voor cliënten
Helaas komt het wel eens voor dat zaken mis lopen of anders lopen dan u had verwacht. Het kan zijn dat er dan een klacht ontstaat.

Graag horen wij dit vroegtijdig van u zodat direct gezocht kan worden naar een oplossing en hoeven klachten niet over te gaan in conflictsituaties.

Iedereen die bij ons zorg afneemt kan een klacht indienen, of u nu cliënt bent, familie, verzorgers of begeleiders. U kunt uw klacht schriftelijk of via de mail naar ons toesturen. De directie zal nadien contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Contactgegevens:
Riesebosch Praktijk Zorg
T.a.v. klachtenbehandeling
Souwe 29
9247 DC  Ureterp
Tel: 06 33440062 / 06 16405750
Email: info@rieseboschpraktijkzorg.nl

Meteen hulp nodig? Heeft u meteen begeleiding of ondersteuning nodig.
Meteen iemand aanmelden
Wilt u iemand of uzelf aanmelden voor ambulante, individuele begeleiding of praktische ondersteuning.