Over ons

9Riesebosch Praktijk Zorg heeft een aanbod van individuele en ambulante begeleiding. Ook kunt u gebruik maken van de praktische ondersteuning om het zorgen voor uzelf en naaste op een goede manier vol te houden.

Zo bieden wij mensen met een gedragsproblematiek, psychiatrische of verstandelijke beperking begeleiding op maat en richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid en het vermogen om regie te geven aan eigen leven.

Om dit te realiseren stemmen we hulpverlening af op de persoonlijke wensen van de cliënt. Als onze zorg en begeleiding in tweespraak met cliënt tot stand gekomen is, wordt dit vaak als aangenaam ervaren.

Meteen hulp nodig? Heeft u meteen begeleiding of ondersteuning nodig.
Meteen iemand aanmelden
Wilt u iemand of uzelf aanmelden voor ambulante, individuele begeleiding of praktische ondersteuning.